برای درخواست مشاوره یا ثبت سفارش کلیک کنید

مدلسازی در نرم افزار

مدل سازی سه بعدی انواع حجم های معماری و هنری بدون هیچ محدودیتی

نورپردازی و رندر حرفه ای

خدمات حرفه ای نورپردازی متریال دهی و رندرینگ پروژه های سه بعدی

ماکت سازی

ساخت انواع ماکت های معماری ، هنری ، پزشکی ، صنعتی و ...
در سبک های دانشجویی ، حرفه ای ، نمایشگاهی به صورت حجمی تا جزییات بالا
متحرک یا ثابت
جداشونده یا یک دست

المان سازی

طراحی و ساخت المان تبلیغات محیطی،
مجسمه های شهری

برای درخواست مشاوره یا ثبت سفارش کلیک کنید

مدلسازی در نرم افزار

مدل سازی سه بعدی انواع حجم های معماری و هنری بدون هیچ محدودیتی

نورپردازی و رندر حرفه ای

خدمات حرفه ای نورپردازی متریال دهی و رندرینگ پروژه های سه بعدی

ماکت سازی

ساخت انواع ماکت های معماری ، هنری ، پزشکی ، صنعتی و ...
در سبک های دانشجویی ، حرفه ای ، نمایشگاهی به صورت حجمی تا جزییات بالا
متحرک یا ثابت
جداشونده یا یک دست

المان سازی

طراحی و ساخت المان تبلیغات محیطی،
مجسمه های شهری