پرینت سه بعدی

دمای ذوب فیلامت و نکات اولیه

دمای ذوب فیلامت و نکات اولیه

دمای ذوب فیلامت و نکات اولیه

 

Filament wood (فیلامت چوب): دمای پرینت : 210-190 سانتی گراد

Filament ABS (فیلامنت ABS): دمای پرینت : 250-210 سانتی گراد

Filament PLA (فیلامنت PLA): دمای پرینت : 220-190 سانتی گراد

Filament CE ABS (فیلامنت ABS از نوع رسانای الکتریسیته): دمای پرینت: 200-180 سانتی گراد

Filament PA (فیلامنت PA): دمای پرینت: 240-220 سانتی گراد

Filament flexible (فیلامنت قابل انعطاف): دمای پرینت: 220-200 سانتی گراد

در حالت پرینت ماده منعطف باید حتما سرعت پرینت حدود 20 باشد (دو سوم سرعت بقیه متریالها) در غیر این صورت ماده دور محورِ موتورِ تزریق فیلامنت، گیر می کند.

Filamnet PC (فیلامنت PC): دمای پرینت: 250-230 سانتی گراد

Filament POM (فیلامنت POM): دمای پرینت: 250-230 سانتی گراد

Filamnet PETG (فیلامنت PETG): دمای پرینت: 240-220 سانتی گراد

Filament HIPS (فیلامنت HIPS): دمای پرینت: 250-230 سانتی گراد

مناسب برای ساپورت‌گذاری (قابل حل در Limonene)

 

Filament PVA (فیلامنت PVA): دمای پرینت: 220-190 سانتی گراد

مناسب برای ساپورت گذاری (قابل حل در آب)

 

دیدگاهتان را بنویسید