ماشین حساب تبدیل مقیاس آنلاین

 با کمک ماشین حساب تبدیل مقیاس، محاسبه آنلاین مقیاس برای: تبدیل اندازه ی واقعی به مقیاس مد نظر، تبدیل مقیاس نقشه به اندازه ی واقعی و تبدیل مقیاس از مقیاسی به مقیاس دیگر انجام می شود.

 

محاسبه مقیاس :

این ماشین حساب عدد دلخواه شما را در مقیاس مورد نظر محاسبه می کند.

تبدیل مقیاس:

این ماشین حساب عددی از مقیاسی را به مقیاس دیگر تبدیل می کند و همین طور عددی در مقیاس را به مقیاس واقعی تبدیل می کند.

مقیاس مناسب برای انواع ماکت :

برای انواع ماکت مقیاس استاندارد را معرفی می کند.

 

ثبت سفارش ساخت ماکت

نام خانوادگی(Required)

 

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای افزایش کارایی و بهینه شدن این ابزارها و ماشین حساب های دیگر برای ما ارسال کنید.