برای درخواست مشاوره یا ثبت سفارش کلیک کنید
01

مجسمه سازی

  • ساخت انواع مجسمه های اختصاصی ؛ خانوادگی ، عروس و داماد ، کودکان ، سردیس و تندیس افراد

  • ساخت انواع مجسمه ها و کاراکترهای معروف

  • ساخت انواع مجسمه های خیالی و واقعی

رنگ باکیفیت

استحکام بالا

طول عمر بالا

قابلیت شستشو

02

ساخت مجسمه های نرم افزاری

ساخت انواع مدل و کاراکتر نرم افزاری بدون هیچ گونه محدودیتی با هر طرح و ایده ای

برای درخواست مشاوره یا ثبت سفارش کلیک کنید
01

مجسمه سازی

  • ساخت انواع مجسمه های اختصاصی ؛ خانوادگی ، عروس و داماد ، کودکان ، سردیس و تندیس افراد

  • ساخت انواع مجسمه ها و کاراکترهای معروف

  • ساخت انواع مجسمه های خیالی و واقعی

رنگ باکیفیت

استحکام بالا

طول عمر بالا

قابلیت شستشو

02

ساخت مجسمه های نرم افزاری

ساخت انواع مدل و کاراکتر نرم افزاری بدون هیچ گونه محدودیتی با هر طرح و ایده ای