برای درخواست مشاوره یا ثبت سفارش کلیک کنید

مهندسی معکوس

طرح دلخواه که می تواند شامل مدل یا نقشه یا عکس ی از آن باشد را به ما ارائه دهید تا برای شما بازآفرینی ، قالب گیری یا تولید انبوه شود

به دلیل تحریم ها بسیاری از شرکت ها و افراد برای تامین بازار و درآمد زایی قطعات نایاب را خود در داخل کشور تولید می کنند

مدلسازی ریخته گری

مدلسازی ریخته گری سنتی ماسه از جنس های : پلاستیک (پرینت سه بعدی) ، یونولیت ، چوب

طراحی نرم افزاری

نقشه کشی ، سه بعدی سازی ، شبیه سازی عملکرد هر نوع ایده و مدل در محیط نرم افزارهای تخصصی

قالبسازی و ساخت مدل اولیه

ساخت مدل اولیه و ساخت قالب برای مجسمه ، گلدان ، ایده های هنرمندانه ، معماری و... برای جنس های بتن ، گچ، شمع ، شکلات ، رزین ، سیلیکون و ... می باشد

برای درخواست مشاوره یا ثبت سفارش کلیک کنید

مهندسی معکوس

طرح دلخواه که می تواند شامل مدل یا نقشه یا عکس ی از آن باشد را به ما ارائه دهید تا برای شما بازآفرینی ، قالب گیری یا تولید انبوه شود

به دلیل تحریم ها بسیاری از شرکت ها و افراد برای تامین بازار و درآمد زایی قطعات نایاب را خود در داخل کشور تولید می کنند

مدلسازی ریخته گری

مدلسازی ریخته گری سنتی ماسه از جنس های : پلاستیک (پرینت سه بعدی) ، یونولیت ، چوب

طراحی نرم افزاری

نقشه کشی ، سه بعدی سازی ، شبیه سازی عملکرد هر نوع ایده و مدل در محیط نرم افزارهای تخصصی

قالبسازی و ساخت مدل اولیه

ساخت مدل اولیه و ساخت قالب برای مجسمه ، گلدان ، ایده های هنرمندانه ، معماری و... برای جنس های بتن ، گچ، شمع ، شکلات ، رزین ، سیلیکون و ... می باشد